gnulinuxfree

GNU/Linux Kullanmıyorum Onu Yaşıyorum

JWM oturumu nasıl yapılandırılır?-2-Geçen anlatımda JWM yapılandırmasının temel ayarlarından bahsetmiştim, bu defa bu ayarları daha derli-toplu bir hale getirmekten bahsedeceğim.
JWM oturumunun bütün kontrol merkezi /home/kullanıcı-adı dizininde bulunan .jwmrc adlı dosyadan ibaret olduğunu anlatmıştım.
.jwmrc, kullanıcıya oturumu yönetmesi için kolaylık sağlar, arkaplan, panel, menü, başlangıç yönetimi ve pencerelere varana kadar oturumun bütün kontrol beyni bu dosya ile yapılır.
Bu dosya tercihe göre iki şekilde kullanılabilir.
Birincisi ve varsayılanı, komutları ve komut-ayar dosyalarını da içinde barındırır.
İkincisi ise salt komut dosyası olarak kullanılır, komut-ayar verilen dosyalar ayrı dizinde tutulur.
Geçen anlatımımda birinci olanı yani varsayılan halini anlatmıştım, bu defa ikinci kullanım şeklini anlatmaya çalışacağım.
Bütün komut ve ayarların aynı dosyada olması ayar yaparken kafa karışıklığına neden olabilir, bu yüzden kendim ikinci kullanım şeklini yani her alanın dosyası ayrı olanı tercih ettim.
Siz de geçen yazımdan karşılaştırarak kullanım tercihinizi yapabilirsiniz...

Önce .jwmrc dosyasının temel içeriğinin şablonunu vereyim.
Her bölümdeki satırların sayısı arttırılabilir olduğunu belirteyim.
Kırmızı olanlar ana bölüm, mavi olanlar ana bölümün içindeki ara bölüm.

<?xml version="1.0"?>
<JWM>

<!-- Başlangıçta çalışacak öğeleri belirler (START) -->
<StartupCommand>öğe-adı-veya-yolu &</StartupCommand>

<!-- Manuel ve otomatik menü ana bölümü (MENU)-->
<RootMenu height="15" onroot="12">

<!-- Manuel menü -->
<Program icon="terminal.png" label="Terminal">x-terminal-emulator</Program>
<Restart label="Yenile" icon="/usr/share/icons/Obsidian/apps/32/meld.png"/>

<!-- Çıkış, yeniden başlat ve kapat bölümü -->
<Exit icon="/usr/share/icons/Obsidian/actions/32/reload.png" label="Çıkış yap" confirm="true" icon="quit.png"/>
<Program icon="/usr/share/icons/Obsidian/actions/32/system-reboot.png" label="Yeniden başlat">systemctl reboot</Program>
<Program icon="/usr/share/icons/Obsidian/actions/32/system-log-out.png" label="Kapat">systemctl poweroff</Program>

<!-- Yandan açılır manuel menü -->
<Menu icon="folder.png" label="Utilities">
<Program icon="calculator.png" label="Calculator">xcalc</Program>     
</Menu>

<!-- Otomatik menü -->
<Include>/etc/jwm/debian-menu</Include>
</RootMenu>

<!-- Herhangi bir program için istenirse özel ayar verilir (GRUP) -->
<Group>
<Name>xterm</Name>
<Option>vmax</Option>
<Option>icon:terminal.png</Option>
</Group>

<!-- Panel genel bölüm (PANEL)-->
<Tray  x="0" y="-1" height="32" autohide="false">
<TrayButton label="JWM">root:1</TrayButton>
<TrayButton label="_">showdesktop</TrayButton>

<!-- Masaüstü değiştirme -->
<Pager labeled="true"/>

<!-- Açılan pencerelerin paneldeki konumu -->
<TaskList maxwidth="256"/>

<Dock/>
<!-- Sistem tepsisi genel bölüm (systray) -->

<!-- CPU göstergesi -->
<Swallow name="xload" width="64">
xload -nolabel -bg black -fg red -hl white
</Swallow>

<!-- Saat -->
<Clock format="%H:%M">xclock</Clock>
</Tray>

<!-- Sistem renk ve boyut ayar bölümü genel (TEMA) -->

<!-- Pencere -->
<WindowStyle>
<Font>-*-fixed-*-r-*-*-10-*-*-*-*-*-*-*</Font>
<Width>4</Width>
<Height>20</Height>
<Active>
<Text>white</Text>
<Title>gray30:gray60</Title>
<Outline>black</Outline>
<Opacity>1.0</Opacity>
</Active>
<Inactive>
<Text>#aaaaaa</Text>
<Title>#808488:#303438</Title>
<Outline>black</Outline>
<Opacity>0.5:0.9:0.1</Opacity>
</Inactive>
</WindowStyle>

<!-- Pencerelerin paneldeki görümüm ayarı -->
<TaskListStyle>
<Font>-*-fixed-*-r-*-*-10-*-*-*-*-*-*-*</Font>
<ActiveForeground>black</ActiveForeground>
<ActiveBackground>gray80:gray90</ActiveBackground>
<Foreground>black</Foreground>
<Background>gray90:gray80</Background>
</TaskListStyle>

<!-- Panel renk ayarı -->
<TrayStyle>
<Font>-*-fixed-*-r-*-*-10-*-*-*-*-*-*-*</Font>
<Background>gray90</Background>
<Foreground>black</Foreground>
<Opacity>0.75</Opacity>
</TrayStyle>

<!-- Masaüstü değiştirme renk ayarı -->
<PagerStyle>
<Outline>black</Outline>
<Foreground>gray90</Foreground>
<Background>#808488</Background>
<ActiveForeground>#70849d</ActiveForeground>
<ActiveBackground>#2e3a67</ActiveBackground>
</PagerStyle>

<!-- Menü görümüm ayarı -->
<MenuStyle>
<Font>-*-fixed-*-r-*-*-10-*-*-*-*-*-*-*</Font>
<Foreground>black</Foreground>
<Background>gray90</Background>
<ActiveForeground>white</ActiveForeground>
<ActiveBackground>#70849d:#2e3a67</ActiveBackground>
<Opacity>0.85</Opacity>
</MenuStyle>

<!-- Sistem tepsisi bildirim görünüm renk ayarı -->
<PopupStyle>
<Font>-*-fixed-*-r-*-*-10-*-*-*-*-*-*-*</Font>
<Outline>black</Outline>
<Foreground>black</Foreground>
<Background>yellow</Background>
</PopupStyle>

<!-- Masaüstü sayısı belirleme -->
<Desktops width="4" height="2"/>

<!-- Arka plan resim belirleme (ARKAPLAN) -->
<Desktops>
<Background type="image">/export0/images/formulae.jpg</Background>
</Desktops>

<!-- Fare ve sistem ince ayarlar bölümü (İNCEAYARLAR)-->
<!-- Double click speed (in milliseconds) -->
<DoubleClickSpeed>400</DoubleClickSpeed>

<!-- Double click delta (in pixels) -->
<DoubleClickDelta>2</DoubleClickDelta>

<!-- The focus model (sloppy or click) -->
<FocusModel>sloppy</FocusModel>

<!-- The snap mode (none, screen, or border) -->
<SnapMode distance="10">border</SnapMode>

<!-- The move mode (outline or opaque) -->
<MoveMode>opaque</MoveMode>

<!-- The resize mode (outline or opaque) -->
<ResizeMode>opaque</ResizeMode>


<!-- Klavye tuş kullanımı (KLAVYE) -->
<Key key="Up">up</Key>
<Key key="Down">down</Key>
<Key key="Right">right</Key>
<Key key="Left">left</Key>
<Key key="h">left</Key>
<Key key="j">down</Key>
<Key key="k">up</Key>
<Key key="l">right</Key>
<Key key="Return">select</Key>
<Key key="Escape">escape</Key>

<Key mask="A" key="Tab">next</Key>
<Key mask="A" key="F4">close</Key>
<Key mask="A" key="#">desktop#</Key>
<Key mask="A" key="F1">root:1</Key>
<Key mask="A" key="F2">window</Key>
<Key mask="A" key="F10">maximize</Key>
<Key mask="A" key="Right">rdesktop</Key>
<Key mask="A" key="Left">ldesktop</Key>
<Key mask="A" key="Up">udesktop</Key>
<Key mask="A" key="Down">ddesktop</Key>

</JWM>


Şimdi her bir ana bölüm için ayrı dosya hazırlayacağız.
Önce dosya yöneticinizde ctrl+h tuşuyla gizlileri görünür yapalım, /home/kullanıcı-adı dizininde .jwm adında bir dizin oluşturalım.
Bu dizin içinde altta belirlediğim isimlerde sekiz tane boş dosya oluşturalım.
start
menu
grup
panel
tema
arkaplan
inceayarlar
klavye

Her dosyanın içine alttaki tagları girelim.
<JWM>

</JWM>

Her dosyaya, tagların arasına ve dosya ismine göre ana bölümü yerleştirelim.
İlk ana bölümden başlayalım.
-START-
<JWM>
<!-- Başlangıçta çalışacak öğeleri belirler (START) -->
<StartupCommand>öğe-adı-veya-yolu &</StartupCommand>
</JWM>

====================================

-MENU-
<JWM>
<!-- Manuel ve otomatik menü ana bölümü (MENU)-->
<RootMenu height="15" onroot="12">

<!-- Manuel menü -->
<Program icon="terminal.png" label="Terminal">x-terminal-emulator</Program>
<Restart label="Yenile" icon="resim-yolu"/>

<!-- Çıkış, yeniden başlat ve kapat bölümü -->
<Exit icon="resim-yolu"/>
<Program icon="resim-yolu" label="Yeniden başlat">systemctl reboot</Program>
<Program icon="resim-yolu" label="Kapat">systemctl poweroff</Program>

<!-- Yandan açılır manuel menü -->
<Menu icon="folder.png" label="Utilities">
<Program icon="resim-yolu" label="Calculator">xcalc</Program>   
</Menu>

<!-- Otomatik menü -->
<Include>/etc/jwm/debian-menu</Include>
</RootMenu>

</JWM>

====================================

-GRUP-
<JWM>
<!-- Herhangi bir program için istenirse özel ayar verilir (GRUP) -->
<Group>
<Name>xterm</Name>
<Option>vmax</Option>
<Option>icon:terminal.png</Option>
</Group>
</JWM>


====================================

-PANEL-
<JWM>
<!-- Panel genel bölüm (PANEL)-->
<Tray  x="0" y="-1" height="32" autohide="false">
<TrayButton label="JWM">root:1</TrayButton>
<TrayButton label="_">showdesktop</TrayButton>

<!-- Masaüstü değiştirme -->
<Pager labeled="true"/>

<!-- Açılan pencerelerin paneldeki konumu -->
<TaskList maxwidth="256"/>

<Dock/>
<!-- Sistem tepsisi genel bölüm (systray) -->

<!-- CPU göstergesi -->
<Swallow name="xload" width="64">
xload -nolabel -bg black -fg red -hl white
</Swallow>

<!-- Saat -->
<Clock format="%H:%M">xclock</Clock>
</Tray>
</JWM>

====================================

-TEMA-
<JWM>
<!-- Sistem renk ve boyut ayar bölümü genel (TEMA) -->

<!-- Pencere -->
<WindowStyle>
<Font>-*-fixed-*-r-*-*-10-*-*-*-*-*-*-*</Font>
<Width>4</Width>
<Height>20</Height>
<Active>
<Text>white</Text>
<Title>gray30:gray60</Title>
<Outline>black</Outline>
<Opacity>1.0</Opacity>
</Active>
<Inactive>
<Text>#aaaaaa</Text>
<Title>#808488:#303438</Title>
<Outline>black</Outline>
<Opacity>0.5:0.9:0.1</Opacity>
</Inactive>
</WindowStyle>

<!-- Pencerelerin paneldeki görümüm ayarı -->
<TaskListStyle>
<Font>-*-fixed-*-r-*-*-10-*-*-*-*-*-*-*</Font>
<ActiveForeground>black</ActiveForeground>
<ActiveBackground>gray80:gray90</ActiveBackground>
<Foreground>black</Foreground>
<Background>gray90:gray80</Background>
</TaskListStyle>

<!-- Panel renk ayarı -->
<TrayStyle>
<Font>-*-fixed-*-r-*-*-10-*-*-*-*-*-*-*</Font>
<Background>gray90</Background>
<Foreground>black</Foreground>
<Opacity>0.75</Opacity>
</TrayStyle>

<!-- Masaüstü değiştirme renk ayarı -->
<PagerStyle>
<Outline>black</Outline>
<Foreground>gray90</Foreground>
<Background>#808488</Background>
<ActiveForeground>#70849d</ActiveForeground>
<ActiveBackground>#2e3a67</ActiveBackground>
</PagerStyle>

<!-- Menü görümüm ayarı -->
<MenuStyle>
<Font>-*-fixed-*-r-*-*-10-*-*-*-*-*-*-*</Font>
<Foreground>black</Foreground>
<Background>gray90</Background>
<ActiveForeground>white</ActiveForeground>
<ActiveBackground>#70849d:#2e3a67</ActiveBackground>
<Opacity>0.85</Opacity>
</MenuStyle>

<!-- Sistem tepsisi bildirim görünüm renk ayarı -->
<PopupStyle>
<Font>-*-fixed-*-r-*-*-10-*-*-*-*-*-*-*</Font>
<Outline>black</Outline>
<Foreground>black</Foreground>
<Background>yellow</Background>
</PopupStyle>

<!-- Masaüstü sayısı belirleme -->
<Desktops width="4" height="2"/>
</JWM>

====================================

-ARKAPLAN-
<JWM>
<!-- Arka plan resim belirleme (ARKAPLAN) -->
<Desktops>
<Background type="image">resim-yolu</Background>
</Desktops>
</JWM>

====================================

-İNCEAYARLAR-
<JWM>
<!-- Fare ve sistem ince ayarlar bölümü (İNCEAYARLAR)-->
<!-- Double click speed (in milliseconds) -->
<DoubleClickSpeed>400</DoubleClickSpeed>

<!-- Double click delta (in pixels) -->
<DoubleClickDelta>2</DoubleClickDelta>

<!-- The focus model (sloppy or click) -->
<FocusModel>sloppy</FocusModel>

<!-- The snap mode (none, screen, or border) -->
<SnapMode distance="10">border</SnapMode>

<!-- The move mode (outline or opaque) -->
<MoveMode>opaque</MoveMode>

<!-- The resize mode (outline or opaque) -->
<ResizeMode>opaque</ResizeMode>
</JWM>

====================================

-KLAVYE-
<JWM>
<!-- Klavye tuş kullanımı (KLAVYE) -->
<Key key="Up">up</Key>
<Key key="Down">down</Key>
<Key key="Right">right</Key>
<Key key="Left">left</Key>
<Key key="h">left</Key>
<Key key="j">down</Key>
<Key key="k">up</Key>
<Key key="l">right</Key>
<Key key="Return">select</Key>
<Key key="Escape">escape</Key>

<Key mask="A" key="Tab">next</Key>
<Key mask="A" key="F4">close</Key>
<Key mask="A" key="#">desktop#</Key>
<Key mask="A" key="F1">root:1</Key>
<Key mask="A" key="F2">window</Key>
<Key mask="A" key="F10">maximize</Key>
<Key mask="A" key="Right">rdesktop</Key>
<Key mask="A" key="Left">ldesktop</Key>
<Key mask="A" key="Up">udesktop</Key>
<Key mask="A" key="Down">ddesktop</Key>
</JWM>

====================================

Oluşturduğumuz .jwm dizininde yine oluşturduğumuz sekiz adet dosyaya kendi isminde olan ana bölümleri yerleştirdik.
.jwm dizininde son kontrolleri yaptıktan sonra işimiz bitti.

Şimdi .jwmrc adlı temel dosyayı açalım, içeriği şu şekle getirelim.
<?xml version="1.0"?>
<JWM>
   
</JWM>

Görüldüğü gibi .jwmrc dosyası boşaldı, şimdi .jwm dizininde hazırladığımız dosyaların yollarını gireceğiz.
.jwmrc dosyasının içine alttakinin aynısını yerleştirirsek hazırladığımız bütün dosyalar buradan komut alacaktır.
<?xml version="1.0"?>
<JWM>
<Include>$HOME/.jwm/start</Include>
<Include>$HOME/.jwm/menu</Include>
<Include>$HOME/.jwm/grup</Include>
<Include>$HOME/.jwm/panel</Include>
<Include>$HOME/.jwm/tema</Include>
<Include>$HOME/.jwm/arkaplan</Include>
<Include>$HOME/.jwm/inceayarlar</Include>
<Include>$HOME/.jwm/klavye</Include>
</JWM>


Burada işlem bitti, bütün ayar dosyaları ayrı .jwm dizininde, komutlar ise .jwmrc dosyasında olunca artısı nedir?

-Bu şekilde olunca düzenlemek istediğiniz bölümün dosyasıyla uğraşacağınız için hata yapma oranı azalacak.
-Kafanız karışmayacak.
-Sistem için yapacağınız işlemlerde daha rahat olacağınız için ufkunuzu arttırabileceksiniz, çünkü JWM oturumu aynı Arch dağıtımı gibi tamamen sizin yapacağınız ayar ve özelleştirmeyle şekil kazanan oturum özelliğine sahip.

                                                          Aynı işlem ile hazırladığım menü.

                                                    Bu işlem ile özelleştirdiğim panel


Sizler biraz uğraşla daha iyisini yapabilirsiniz, kolay gelsin...
JWM oturumu nasıl yapılandırılır?-2- JWM oturumu nasıl yapılandırılır?-2- Reviewed by illedelinux on 2/16/2018 Rating: 5

Hiç yorum yok:

home sidebar

Popüler

Kategoriler

Son Yorumlar

Random

Load...
gototop