Arch Linux Klavye dilini kalıcı yapmaArch Linux ve Arch tabanlılarda her yeniden başlatmada klavye dili ayarladığınız gibi kalmıyorsa alttaki yönergeyi uygulayın.

Alttakini boş bir dosyaya yapıştırın, kaydedin, ismini klavye  (klavye.desktop) yapın, /etc/xdg/autostart dizinine taşıyın.

[Desktop Entry]
Type=Application
Name=klavye
Exec=sh "/etc/xdg/klavye"
StartupNotify=true
Terminal=false
X-GNOME-Autostart-enabled=true

Alttakini boş bir dosyaya yapıştırın, kaydedin, ismini klavye yapın, /etc/xdg/ dizinine taşıyın.

#! /bin/sh
# /etc/init.d/

setxkbmap -layout tr

Böylece her yeniden başlatmada klavye diliniz kalıcı olacaktır, bu işlem diğer dağıtımlar için de geçerlidir...

Yorumlar